logo

Artista plástico natural de Mos (Pontevedra).

Baixo o nome comercial de M’arte crea unha empresa que pon os coñecementos artísticos ó servizo do cliente para a realización de:

- Esculturas, monumentos e pezas especiais en pedra.

- Restauración.

- Decorados e traballos de ambientación (exterior e interior).

- Artesanía, elementos decorativos e de xardin.

- Rotulación artística.

- Pintura (mural, oleo, acuarela, aerográfica, etc...).

- Deseño gráfico, debuxo, comic, ilustración, etc,..

- Demostracións de traballos en feiras de artesanía e outros eventos.