logo

PELOUROS (colección).

Os pelouros son cantos rodados e pedras de granito expostas a diferentes condicións ambientais durante moito tempo.

As súas formas redondeadas suxiren figuras e movementos (humanos e animais) que o autor reforza tallando valeiros, liñas e volumes tratando de manter sempre o traballo orixinal e irrepetible da natureza.